Organisatie en Mens: een combinatie van twee aanpakken

Organisatie en mens betekent een combinatie van systeemaanpak (bedrijfskundige aanpak) enerzijds en anderzijds dat dit gebeurt met respect voor de mens. De medewerkers zijn nog steeds het kapitaal van de onderneming. Het aanspreken van de medewerkers op hun sterktes werkt beter dan werken aan verbetering van de zwakke kanten. Wanneer de sterktes worden benut, compenseren zij de zwaktes, of helpen deze zelfs een en ander te verbeteren. Wanneer een individueel coachingstraject wordt afgesproken worden hierin zowel de werkprocessen als de interactie met de omgeving betrokken. In kwaliteitsprojecten en veranderingsprojecten worden de mensen optimaal betrokken. De oplossingen worden gevonden in gesprek met de medewerkers.

De rol van Steinbuch Consultancy hierin is het stellen van de juiste vragen om de doelstelling van het project te realiseren.

Waarom zou u uw organisatie ontwikkelen?

Wanneer in uw organisatie verbeteringen plaatsvinden moet dat uiteindelijk leiden tot tevreden klanten en vervolgens tot gezonde financiële resultaten.
Een greep uit de resultaten die Steinbuch Consultancy heeft gerealiseerd bij haar klanten zijn onder meer:

  • Doorlooptijdverkorting (halvering) van de werkprocessen
  • Vermindering garantie-aanspraken (+/- 70%)
  • Mensen die niet meer met elkaar in gesprek kwamen, hebben de wezenlijke zaken onder woorden kunnen brengen
  • Door structurering van de werkzaamheden kreeg de directeur zijn handen vrij om zich op markt en productontwikkeling te richten efficiencyverhoging van individuele medewerkers

Deze verbeteringen dragen bij aan verbetering van de competenties van de medewerkers, de effectiviteit en efficiency van de processen, de waardering van de klanten en uiteindelijk aan de financiële resultaten

Bekijk ons productaanbod