Managementsystemen

Ten aanzien van managementsystemen, zowel voor kwaliteit als voor informatiebeveiliging zijn er meerdere mogelijkheden. Enerzijds kan Steinbuch Consultancy de ontwikkeling en implementatie van een managementsysteem realiseren. Anderzijds kan Steinbuch Consultancy kwaliteitsmanagement leveren op interimbasis voor onderhoud en verbetering.

Hieronder wordt de eerste optie uitgewerkt in hoofdstappen. In concrete projectsituaties kan hier uiteraard in overleg met de opdrachtgever van worden afgeweken. De doelstelling en inhoud van een project met betrekking tot Interim Kwaliteitsmanagement is zo divers dat hier geen standaard gegeven wordt, wel worden mogelijk activiteiten omschreven.

Ontwikkeling en implementatie van een managementsysteem (kwaliteit en/of informatiebeveiliging):

 • Optimale bedrijfsfuncties t.a.v. dienstverlening
 • Optimale management- en ondersteunende functies
 • Continu verbeterproces Aanpak
 • Analyse van aanwezige processen
 • Prioriteiten stellen ten aanzien van ontwikkel-/optimaliseringsactiviteiten
 • Ontwikkelen/optimaliseren van processen
 • Implementeren verbeteringen
 • Implementeren beheersfuncties
 • Evalueren resultaten

Mogelijke activiteiten Interim Kwaliteitsmanagement:

 • Opstellen en bewaken planning kwaliteitsmanagent
 • Uitvoeren interne audits
 • Aansturen interne kwaliteitsfunctionarissen
 • Analyseren en rapporten ten behoeve van het management