Procesverbetering

Het verbeteren van processen kan op vele manieren. De aanleiding is meestal een probleem bij het niet bereiken van de doelstellingen. Hierbij kun je denken aan een te lange doorlooptijd, klantontevredenheid, te lage winstgevendheid etc. Een analyse van de processen en bespreking daarvan met de directie, leidinggevenden en medewerkers leidt tot besparingen, bereiken van de doelstellingen en een gezonde samenwerkingscultuur.

De verandering van organisaties gaat verder. Hierbij gaat het om verandering van het gedrag van mensen. Met name daar waar weerstand ervaren wordt bij veranderingen heeft Steinbuch Consultancy een antwoord op deze problematiek. Mensen hebben weerstand omdat de nieuwe werkwijze danwel bedreigend overkomt, danwel niet past bij de cultuur die zij gewend zijn. Aanpak hiervan kan alleen een positief effect hebben wanneer dat met duidelijkheid en respect wordt gedaan. Steinbuch Consultancy heeft ervaring in het veranderen van de werkwijzen van de medewerkers en directie, zowel in de sfeer van de werkprocessen als in de sfeer van de onderlinge omgang.

De aanpak van procesverbetering:

  • Het project begint met het vaststellen van de doelstellingen
  • Vervolgens worden de processen beschreven en geanalyseerd
  • Binnen de processen worden de verantwoordelijke functionarissen vastgesteld en de interactie tussen deze functies vastgesteld
  • Met de medewerkers worden verbetermaatregelen bepaald
  • Met hulp van Steinbuch Consultancy worden verbetermaatregelen geïmplementeerd
  • Als laatste wordt een cyclus van prestatie-evaluatie ingevoerd.

De aanpak van overige veranderprojecten is geheel afhankelijk van de vraagstelling van de organisatie.