Persoonlijke Effecitiviteit

Persoonlijke effectiviteit is een begrip dat op vele manieren kan worden verstaan. Steinbuch Consultancy verstaat onder persoonlijke effectiviteit “het functioneren van de persoon in de werksituatie”. Dit funcioneren betreft dan enerzijds het uitvoeren van handelingen en anderzijds het interacteren met collegae, ondergeschikten, bovengeschikten, klanten, leveranciers etc.

Steinbuch Consultancy begeleidt mensen in hun werksituatie door het verbeteren van de werkprocessen en coaching op interactie-aspecten. Daarnaast verzorgt Steinbuch Consultancy een training Persoonlijke Effectiviteit waarin een basis wordt gelegd voor de interactie met anderen. De training betreft enerzijds het leren kennen van de eigen gedachten, gevoelens, wilsimpulsen en angsten en anderzijds het leren van communicatieve vaardigheden.