Certificatie en accredidatie

Organisaties die zich laten certificeren/accrediteren hebben daar meestal maar 1 reden voor: Het verkrijgen cq behouden van hun klantenkring. De andere reden om een certificatie te verwerkelijken is dat daarbij de organisatie geholpen wordt om bepaalde verbeterprocessen te realiseren. De certificatie kan volgens diverse normen plaatsvinden: NEN-EN-ISO-9001;2008, ISO-27001, NEN-7510, ISO-17025, diverse BRL-en, VCA, HKZ, etc. De aanpak van een project richting certificatie kent onder meer de volgende stappen cq. fasen.

De aanpak van Steinbuch Consultancy:

 • Uitwerken documentatie van het managementsysteem
 • Ontwerpen ondersteunende processen zoals:
  • Klachtenbehandeling
  • Documentenbeheer
  • Interne audits
  • Leveranciersbeoordeling
  • Doelstellingencyclus
  • Opleidingsplan
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Kalibratie
 • Communiceren kwaliteit/informatiebeveiligingsbeleid met organisatie
 • Uitvoeren interne audits
 • Evt opleiden interne auditoren
 • Uitvoeren directiebeoordeling
 • Uitvoeren externe certificatie

Organisaties kunnen bovenstaande activiteiten zelf uitvoeren en daarbij worden adviseerd, indien gewenst kunnen diverse activiteiten door Steinbuch Consultancy begeleidt worden danwel geheel uitgeoerd voor de organisatie. Op deze wijze is een op maat gesneden plan te maken.